Politica de confidentialitate

I. Informații generale 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL , cu sediul în str. Crișan, nr. 9A Ploiești, jud. Prahova în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.azet-web.ro

 II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  poate prelucra

 • datele dumneavoastră cu caracter personal precum nume şi prenume, denumire companie, date identificare companie, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare;
 • date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, precum comportamentul/preferinţele/obiceiurile dumneavoastră în cadrul AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL , precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul colaborării sau/și a completării formularului de contact/comandă sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului. 

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel. 

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL

Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL , definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor .Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL .

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL , prin intermediul Site-ului.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL , prin intermediul Site-ului.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.  Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • Durata pentru care vă prelucrăm datele

AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin email la office@azet-web.ro sau prin apel telefonic, AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 • Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme partenere, alți furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 • Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  nu vor fi transferate în afara României. 

VII. Drepturile de care beneficiați În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL , conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care AZET MEDIA & WEB SOLUTIONS SRL  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Google Analytics – Site-ul www.azet-web.ro foloseste Google Analytics. Google colecteaza date prin Google Analytics asa ca va sfatuim sa cititi cu atentie politica de confidentialitate a acestor pe care o puteti vedea accesand link-ul urmator – http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@azet-web.ro sau telefonic.

Site-ul azet-web.ro folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica cookies

Deschide Chat
Ai intrebari?
Chat Azet-Web.Ro
Salutare! Cu ce te pot ajuta? Beneficiezi de consultanta GRATUITA printr-o discutie telefonica de 15-20 min. despre afacerea ta.